****ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้กรุณาติดต่อ งานรับสมัคร โทร. 080-414-2695****

***พิมพ์บัตรลงทะเบียนชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (เขตพื้นที่ ลำปาง) คลิ๊ก

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

ชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท