****ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้กรุณาติดต่อ งานรับสมัคร โทร. 080-414-2695****
นาย ธัญญาวัฒน์ หมายจริง

การสมัครเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ลำปาง
รอบ พิเศษ 1 ปีการศึกษา 2560

(เฉพาะผู้ที่ไม่ได้สมัครรอบตรง 2560)
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งผลการชำระเงินค่าสมัคร

Responsive image