ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ
รอบโควตาพิเศษ 1
ปีการศึกษา 2561 มทร.ล้านนา ลำปาง

ดูรายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศ รับนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 2
ปีการศึกษา 2561 มทร.ล้านนา ลำปาง

กรอกใบสมัครสำหรับ ผู้สมัครใหม่ (ค่าสมัคร 300 บาท)