Download แผนการเรียน ดูให้ดีก่อนนะครับ ในส่วนหลักสูตรและแผนการเรียน

แผนการเรียน 2557/2

Report ใช้กับ IE7,IE8 เท่านั้น


 

SERVER เปิดลงทะเบียน 2557/2
***นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนภายในวันที่ 6-12 มกราคม 2558 ***
ให้นักศึกษาปริ้นบัตรลงทะเบียนเรียนแล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
นศ.  ควรลงทะเบียนด้วยตัวเองเสมอ
ระบบลงทะเบียน ทุกรหัส ทุกชั้นปี
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน

   

รายชื่อนศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์ 2557/2
 


 


อาการ ERROR เมื่อปริ้นบัตรลงทะเบียน มีขั้นตอนแก้ไขดังนี้
1.อาการที่ ERROR เพราะ IE ไม่มี rs client print
2.วิธีแก้ไข.....>>>   1 download rsclient print
ไฟล์ที่ download มา ให้แตกไฟล์ออกจะได้ 2 ไฟล์   2 double click ไฟล์ rs.bat
3 หลังจากนั้น เครื่องจะ restart เพื่อปรับปรุง client print
3.เข้าโปรแกรมเพื่อพิมพ์บัตรลงทะเบียนใหม่อีกครั้งจะพบ
4 ที่ใต้ title bar จะมีแถบสีเหลืองให้คลิกติดตั้ง rs client ดังรูป เสร็จแล้วโปรแกรมก็ใช้งานได้ตามปรกติ
 

 
                                                                      2008@  Akadej Pimpanit